close icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-google-plus icon-search icon-phone icon-instagram
Wat zoekt u?
Strategic trademark advice

Strategisch merkadvies

Of uw merkenportfolio nu groot of klein is, u wilt deze merken zo goed mogelijk benutten. Elk bedrijf en elke markt is verschillend. Daarom is het van belang dat de manier waarop merken en modellen worden geregistreerd en gehandhaafd op uw wensen wordt afgestemd. NLO Shieldmark kan hierin uw partner zijn en u van strategisch advies voorzien.

In nauw overleg met u bouwt uw merkengemachtigde een solide en kostenefficiënte merkenportfolio op. Waar uw merkenportfolio een toegevoegde waarde is voor uw bedrijf, is NLO Shieldmark een toegevoegde waarde voor uw portfolio.

NLO Shieldmark adviseert gedurende de gehele levensduur van merken. Onze merkengemachtigden zijn betrokken bij het ontstaan en het registreren van nieuwe merken, maar ook bij de uitbreiding en bewaking van bestaande merken aan de hand van een duidelijke strategie.

Merkstrategie

Een eerste stap om te komen tot een merkenstrategie is het in kaart brengen van de verschillende merken. Gebruikt u woorden of logo’s als merkteken, maar zijn deze nog niet geregistreerd? Is er een nieuw merk ontwikkeld dat (nog) moet worden geregistreerd? Uw NLO Shieldmark expert bekijkt de mogelijkheden en komt – samen met u – tot een concrete depotstrategie. Gaat u nieuwe producten of diensten op de markt brengen onder een bestaand merk? Uw merkengemachtigde denkt met u mee of uw bestaande portfolio voldoende is, of dat er mogelijke aanvullende merkregistraties nodig zijn.

NLO Shieldmark staat cliënten bij die in uiteenlopende sectoren actief zijn. Van oudsher hebben wij een sterke positie bij bedrijven die zich bezighouden met innovatie. De nauwe banden met de octrooigemachtigden van NLO en de daaruit voortvloeiende samenwerking maakt dat wij de aard van innovatieve bedrijven uitstekend begrijpen. Ook de omvang van de merkportfolio’s die wij beheren en waar wij over adviseren verschilt van enkele merken tot wereldwijde merkportfolio’s. En waar wij de ene keer sparren met een enthousiaste oprichter van een start-up of vervolgens als klankbord fungeren voor een in-house merkengemachtigde, in NLO Shieldmark heeft u een kennispartner die bij u past.

Merkenadvies door voorlichting

NLO Shieldmark denkt mee met u bij het uitvoeren van uw merkenstrategie. Zo geven we regelmatig workshops op locatie bij onze cliënten, over merkregistratie en –bescherming. Hierbij wordt aandacht besteed aan de optimale bescherming van uw merken in relatie tot leveranciers, tussenpersonen en klanten.

Wilt u meer weten?

Neem contact op met een van onze merkengemachtigden voor een specifieke kostenopgave of een advies op maat.