close icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-google-plus icon-search icon-phone icon-instagram
Wat zoekt u?
Strategic Design

Strategisch modeladvies

Het vastleggen van modellen is geen doel op zichzelf, maar dient een doel: bijvoorbeeld het weren van concurrenten of het genereren van licentie-inkomsten. Omdat elk bedrijf en elke markt verschillend zijn, is het zaak een modelstrategie te definiëren die het beste bij uw bedrijf en doelstellingen past.

Uw modelstrategie

NLO Shieldmark geeft advies over modelregistratie en modelrechten in verschillende stadia. Zo adviseren onze juristen u over alle te nemen stappen vanaf het ontwikkelen van een nieuw product, de bescherming van uw design en de handhaving ervan.

Om te komen tot een strategische aanpak voor uw modellen, dienen deze eerst geïnventariseerd te worden. Heeft uw product verschillende varianten? Of is uw product recent aangepast, zodat het de vraag is of een nieuwe modelregistratie nuttig is? Waar wilt u uw model beschermen en wat zijn de meest kenmerkende elementen die moeten worden beschermd? Aan de hand van deze vragen zal worden bekeken hoe en waar uw model het beste geregistreerd kan worden.

NLO Shieldmark staat cliënten bij die in uiteenlopende sectoren actief zijn. Van oudsher hebben wij een sterke positie bij bedrijven die zich bezighouden met innovatie. De nauwe banden met de octrooigemachtigden van NLO en de daar uitvloeiende samenwerking maakt dat wij de aard van innovatieve bedrijven uitstekend begrijpen. En waar wij de ene keer sparren met een enthousiaste oprichter van een startup of vervolgens als klankbord fungeren voor een in-house counsel, in NLO Shieldmark heeft u een kennispartner die bij u past.

Advies door voorlichting

Wij assisteren u ook bij het uitvoeren van uw modelstrategie. Zo geven we regelmatig workshops op locatie bij onze cliënten, over modelregistratie en –bescherming. Hierbij wordt aandacht besteed aan de optimale bescherming van uw modellen.

Diensten met betrekking tot modellen

NLO Shieldmark biedt verschillende diensten om uw modellenportfolio strategisch te beschermen:

  • Modellenaudit
  • Portfoliomanagement
  • Inbreukadvies
  • Nietigheidsadvies

Contact

Heeft u behoefte aan advies op maat met betrekking tot uw modellen? Onze juristen staan u in alle stadia bij met een compleet modellenadvies