close icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-google-plus icon-search icon-phone icon-instagram
Wat zoekt u?
Validity search

Geldigheidsonderzoek

Is het octrooi van uw concurrent wel geldig?
Octrooien zijn belangrijk voor de waarde van uw onderneming. Als uw concurrent een octrooi heeft dat uw activiteiten in de weg zit, is dat een risico. Met een geldigheidsonderzoek laat u onderzoeken of het octrooi van een ander wel geldig is.

Bij een geldigheidsonderzoek kijken experts van NLO of het octrooi wel voldoet aan alle eisen, bijvoorbeeld aan die van nieuwheid en inventiviteit. Ook bestuderen ze de verleningsgeschiedenis: heeft uw concurrent het octrooi wel terecht gekregen?

Ons advies

Afhankelijk van uw specifieke situatie, kan de uitkomst van dit onderzoek het volgende advies bevatten:

  • Of het octrooi (deels) ongeldig kan worden verklaard
  • In hoeverre uw concurrent het octrooi tegen u kan gebruiken
  • Hoe u de octrooiaanvraag van uw concurrent kunt beïnvloeden

Ongeldig laten verklaren

Is het octrooi van uw concurrent bijvoorbeeld niet nieuw of niet inventief genoeg? Dan kunt u het (deels) ongeldig laten verklaren door een nationale rechter of in bepaalde gevallen de octrooiverlenende autoriteit om een (on)geldigheidsadvies vragen.

Bestaand octrooi tegen u

Onze experts adviseren in hoeverre uw concurrentie zijn octrooi tegen u kan gebruiken, en met welke kans van slagen. U krijgt alle risico’s op een rij en hoe u deze kunt beperken.

Invloed op een lopende octrooiaanvraag

Heeft uw concurrent een octrooiaanvraag lopen? Dan kunt u hier invloed op uitoefenen. Misschien heeft u hier in de toekomst last van, als het octrooi daadwerkelijk wordt verleend. Wij kunnen bijvoorbeeld nieuwe informatie (literatuur) aan de octrooiverlenende autoriteit geven. Als zo de verlening voorkomen kan worden, smoort u eventueel risico in de kiem. Dit kan anoniem, dus uw concurrent weet niet dat u zich bemoeit met zijn octrooiaanvraag.

Heeft u een vraag?

Bij alles wat bij een octrooi komt kijken, ondersteunt NLO u. De experts van NLO kunnen u verder helpen.