close icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-google-plus icon-search icon-phone icon-instagram
Wat zoekt u?
Search & Watch

Recherche & Bewaking

NLO heeft een aparte afdeling voor recherche en bewaking. Hier werken gespecialiseerde octrooionderzoekers die toegang hebben tot alle relevante databases die nodig zijn om een goed octrooionderzoek uit te voeren. Zo hebben we de beschikking over de juiste informatie om een zo compleet mogelijk beeld te van de situatie te geven.

Onze octrooionderzoekers kunnen meerdere typen zoekopdrachten voor u uitvoeren (recherche), die toegespitst worden op uw specifieke vraag. Daarnaast kunnen de octrooien en aanvragen van uw concurrenten of andere partijen bewaakt worden, zodat er – zo nodig – tijdig actie ondernomen kan worden om mogelijke risico's in de kiem te smoren. Uiteraard staan de octrooionderzoekers en octrooigemachtigden van NLO u bij met advies over uw situatie.

Onze recherche & bewaking diensten

Klik hieronder voor meer informatie over de verschillende diensten die de afdeling Recherche en Bewaking van NLO aanbiedt.