Contracten en overeenkomsten

Als u uw Intellectuele Eigendom (IE) beschermt, op enige wijze commercieel benut of zodra er derden bij betrokken raken doet u er verstandig aan afspraken te maken. Deze afspraken legt u vast in een overeenkomst, akte of contract.

 

Door dagelijkse focus op Intellectuele Eigendom zijn onze specialisten uiterst deskundig en ervaren, zij worden op verschillende momenten bij de totstandkoming van overeenkomsten ingeschakeld. Onze dienstverlening bestaat uit

  • u adviseren bij de (eerste) commerciële afspraken
  • u ondersteunen bij de onderhandelingen
  • het opstellen van (concept)overeenkomsten
  • het beoordelen van concepten en bestaande overeenkomsten
  • registreren van de overeenkomst bij relevante instanties of het wijzigen van deze registraties (bijv. overdracht van rechten)

 

Typen overeenkomsten en contracten

Hoewel iedere overeenkomst een aantal vaste elementen kent bestaan er geen standaardovereenkomsten. Uw bedrijf, uw Intellectuele Eigendom en uw situatie bevatten altijd unieke details. Daarom gelden voor iedere situatie maatwerkbepalingen in een overeenkomst. U kunt bij ons terecht voor o.a. de volgende contracten en overeenkomsten:

 

Samenwerkingsovereenkomst

Een samenwerkingsovereenkomst is een overeenkomst die twee of meerdere partijen met elkaar afsluiten, omdat zij een samenwerking met elkaar wensen aan te gaan. In een samenwerkingsovereenkomst leggen partijen de gemaakte afspraken vast, waaronder afspraken over wie wat doet en welke rechten en plichten daarbij komen kijken.

 

Geheimhoudingsovereenkomst

U hebt een uitvinding en u wilt eerst de marktkansen onderzoeken. Omdat voor het octrooirecht een absoluut nieuwheidvereiste geldt biedt een geheimhoudingsverklaring of -overeenkomst uitkomst.

  • Geheimhoudingsverklaring: korte verklaring waarin de partij die de informatie ontvangt zich op voorhand verplicht de informatie geheim te houden
  • Geheimhoudingsovereenkomst: uitgebreider dan de verklaring, een overeenkomst bevat vaak voor beide partijen specifieke bepalingen

 

Licentieovereenkomst

Via een licentieovereenkomst biedt u, met behoud van uw eigendomsrecht, een ander toestemming om onder voorwaarden uw IE-recht te gebruiken. Er zijn verschillende typen licentieovereenkomsten mogelijk. Licenties moeten in sommige gevallen geregistreerd worden in officiële registers.

 

Overdrachtsovereenkomst

Octrooi-, merken-, modellen- of auteursrechten kunt u verkopen of er afstand van doen. Bij overdracht spreekt u af welke rechten worden overgedragen en tegen welk bedrag. In een akte van afstand staat duidelijk omschreven wie waarvan afstand doet.

 

Schikkingsovereenkomsten

Komt u onverhoopt in een (juridisch) conflict dan is het vaak praktisch om het geschil te schikken en niet te kiezen voor een gerechtelijke procedure. Komt het tot een schikking dan dient er een schikkingsovereenkomst te worden opgesteld. Indien de andere partij met een concept voor een schikking komt, dan moet dit worden beoordeeld.

 

Co-existentieovereenkomst

Een co-existentie is het naast elkaar bestaan van (IE-)rechten. IE-conflicten monden vaak uit in een schikking tussen partijen. Een co-existentieovereenkomst kan deel uitmaken van een schikkingsovereenkomst. Partijen spreken dan bijvoorbeeld af dat de IE-rechten van beide partijen onder bepaalde voorwaarden naast elkaar blijven bestaan.

Neem contact op

Werken bij

Regelmatig zijn wij op zoek naar mensen die ons kantoor komen versterken. Bent u geïnteresseerd in een carrière bij NLO? Kijk dan voor meer informatie op onze werken bij website 

IE in de praktijk

Intellectuele Eigendom is een waardevol bezit. Van start-up tot marktleider, met een uitgekiende strategie voegen octrooien, merken en/of modellen waarde toe aan elk bedrijf.

 

Voorbeelden van  succesvolle IE-strategieën leest u op onze pagina ‘Cases’. Lees meer.