close icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-google-plus icon-search icon-phone icon-instagram
Wat zoekt u?
Liselot Arkesteijn

Liselot Arkesteijn

Nederlands Octrooigemachtigde
Ik ben octrooigemachtigde in opleiding bij NLO en richt mij op de sector werktuigbouw. Ik heb een achtergrond in technische wiskunde en civiele techniek en ik volg momenteel een opleiding tot Nederlands en Europees octrooigemachtigde.

Expertise

  • Werktuigbouw
  • Fysica

Tijdens mijn universitaire studie had ik meerdere favoriete studie-onderwerpen. Er vinden in heel veel interessante vakgebieden wetenschappelijke ontwikkelingen plaats en ik wilde ze het liefst allemaal volgen. De onderwerpen van mijn afstudeeronderzoeken zijn daarom zeer divers: van een vrij theoretisch onderzoek naar de complexiteit van hydrologische modellen tot numerieke modellering van oppervlakkige wondgenezing en data-assimilatie van stijghoogtemetingen om de aanwezigheid van gaten in kleilagen in de ondergrond te voorspellen.

Als octrooigemachtigde in opleiding hoop ik elke dag met geweldige uitvindingen in veel verschillende vakgebieden te maken te krijgen.

Voordat ik bij NLO kwam, heb ik vier jaar promotieonderzoek gedaan op het gebied van rivierwaterbouwkunde aan de Technische Universiteit Delft. Ik hield mij daarbij vooral bezig met de numerieke modellering van grootschalige morfodynamische ontwikkeling op de lange termijn van rivieren in het benedenrivierengebied, zoals de Rijn.

Opleiding

  • MSc in Technische Wiskunde, Technische Universiteit Delft (2012-2014)
  • BSc in Technische Wiskunde, Technische Universiteit Delft (2009-2012)
  • BSc in Civiele Techniek, Technische Universiteit Delft (2008-2012)