close icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-google-plus icon-search icon-phone icon-instagram
Wat zoekt u?
Starting enforcement of patent rights
Blog 29 mrt 2017

Brede handhaving van octrooirecht in Europa met een enkele procedure in Nederland

Dankzij de voordelen van het internet, sociale media en reclame in de mondiale economie zijn consumenten overal ter wereld bekend met producten, ongeacht waar die worden geproduceerd. Talloze producten worden wereldwijd verhandeld. Daarom produceren ondernemingen goederen niet langer alleen nog voor de thuismarkt; ze onderkennen steeds vaker welke kansen globalisering biedt.

Goederen worden bijvoorbeeld met containerschepen over de wereld vervoerd. Grote, centraal gelegen luchthavens en strategisch gesitueerde havens fungeren als belangrijke internationale knooppunten voor inkomende vrachtschepen en vrachtvliegtuigen. Op die knooppunten wordt de vracht verladen en herverdeeld voor vervoer naar eindbestemmingen over de hele wereld. Dergelijke scheep- en luchtvaartknooppunten zijn tevens centrale toegangspoorten voor goederen naar regionale markten. Goederen worden op het knooppunt afgeladen en lokaal of regionaal vervoerd met behulp van bijvoorbeeld vrachtwagens, het spoor of over binnenlandse waterwegen.

Niet alleen voor internationale ondernemingen zijn de voordelen van de gemondialiseerde consumentenmarkt bekend. Helaas worden de voordelen van globalisering ook onderkend door partijen die zich bezighouden met zaken als namaakproducten en handel in op octrooien inbreuk-makende producten.

EU-richtlijn inzake de handhaving van IE-rechten biedt efficiënte en kostenbesparende kansen
NLO -

Een IE-strategie is een onontbeerlijk onderdeel van een succesvolle bedrijfsstrategie

Om de dreiging van oneerlijke handel te beperken is een internationale IE strategie vereist. Om belangrijke buitenlandse markten te beschermen zijn octrooirechten veelal essentieel.

Na verlening wordt een Europees bundeloctrooi een nationaal octrooi in bijvoorbeeld de EU-lidstaten waarvoor de octrooihouder een aanvraag heeft ingediend. Zoals hieronder uiteengezet, wordt in veel gevallen aanbevolen om Nederland te kiezen om een Europees bundeloctrooi te valideren, naast validatie in grote markten als Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Polen, Italië, Spanje of Frankrijk. Nederland is voor veel producten een belangrijke toegangspoort voor geheel Europa. Op basis van dit gegeven kan een Nederlands octrooi een onderneming een relatief eenvoudige manier bieden om te voorkomen dat inbreukmakende producten op de Europese markt komen. Daarnaast kan merkbescherming in Nederland net zo belangrijk zijn.