close icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-google-plus icon-search icon-phone icon-instagram
Wat zoekt u?
european patent nlo
Blog 11 apr 2019

"Hoe verloopt het aanvragen van een octrooi in het buitenland?"

In deze rubriek bespreken we algemene zaken omtrent Intellectueel Eigendom. #YouAskWeAnswer.

Prioriteitsjaar

Met een Nederlands octrooi is uw uitvinding beschermd in Nederland. Om in andere landen een octrooi te krijgen, moet u daar ook een octrooiaanvrage indienen. Wanneer u in Nederland (of elders) een eerste octrooiaanvrage hebt ingediend, krijgt u twaalf maanden om te bepalen in welke andere landen u octrooibescherming wilt krijgen. De vervolg octrooiaanvragen die binnen dat jaar worden ingediend, krijgen dezelfde effectieve indieningsdatum als de oorspronkelijke eerste aanvrage. Het jaar bedenktijd wordt het ‘prioriteitsjaar’ genoemd.

Onderzoeksrapport

Doordat u een jaar bedenktijd krijgt, kunt u de commerciële waarde van uw uitvinding verder onderzoeken voordat u kosten maakt voor de vervolg octrooiaanvragen. Het onderzoeksrapport dat in het prioriteitsjaar wordt ontvangen geeft ook een goede indicatie van de kans op verlening van een octrooi. Om die reden is het van groot belang om de tijd te nemen met uw octrooigemachtigde om dit rapport te analyseren. Naast de procedures die per land bestaan, zijn er via internationale verdragen octrooiprocedures in het leven geroepen waarbij met één enkele aanvrage rechten kunnen worden verkregen in een aantal landen. De bekendste voorbeelden zijn de Europese octrooiaanvrage en de internationale octrooiaanvrage (PCT).

Europese octrooiaanvrage

Met een Europese octrooiaanvrage kunt u met één verleningsprocedure een octrooi krijgen in meer dan vijfendertig Europese landen. Europese octrooiaanvragen worden ingediend bij het Europees Octrooibureau (EOB) in Rijswijk, München of Berlijn. De inhoud van een Europese octrooiaanvrage kan gelijk zijn aan die van een Nederlandse octrooiaanvrage. De eisen waaraan de aanvrage moet voldoen, zijn vergelijkbaar met de eisen in Nederland. Een Europese octrooiaanvrage mag in het Nederlands worden ingediend, maar moet wel in het Frans, Duits of Engels worden vertaald.

Nieuwheidsonderzoek

Na het indienen van de Europese octrooiaanvrage start het EOB een nieuwheidsonderzoek, vergelijkbaar met de Nederlandse situatie. Daarna volgt een correspondentie tussen de aanvrager en het EOB om overeenstemming te bereiken over de deonitieve octrooitekst. Uw octrooigemachtigde adviseert u bij elke stap in dit proces, afhankelijk van uw strategie, bijvoorbeeld: wilt u een snelle verlening van uw octrooi of wilt u gezien uw situatie tijd winnen?

Drie of meer landen

Na verlening valt een Europees octrooi echter uiteen in een bundel van nationale octrooien. Voor ieder nationaal octrooi is de nationale octrooiwet van het betredende land van toepassing. Als het EOB een octrooi verleent, moet u bepalen in welke landen u wenst dat het octrooi daadwerkelijk van kracht wordt. Afhankelijk van de landen die u kiest, kunnen vertalingen van de octrooitekst gemaakt moeten worden in de taal van de landen die u gekozen heeft. Het maken van de benodigde vertalingen kan kostbaar zijn. Het is daarom van belang om bij het indienen van een Europese octrooiaanvrage al rekening te houden met de vertaalkosten die aan het eind van de procedure moeten worden gemaakt. Overigens geldt deze vertaalplicht niet meer voor alle Europese landen. Als u moet kiezen tussen individuele octrooiaanvragen in een aantal landen in Europa en één Europese octrooiaanvrage, geldt de vuistregel dat een Europese octrooiaanvrage goedkoper is als u bescherming wilt krijgen in drie of meer landen.

Indien u meer wilt weten over het aanvragen van een octrooiregistratie binnen of buiten Nederland kunt u contact opnemen met onze octrooigemachtigden.