close icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-google-plus icon-search icon-phone icon-instagram
Wat zoekt u?
design exist nlo
Blog 18 jun 2019

"Hoe weet ik of een model al bestaat?"

In deze rubriek bespreken we algemene zaken omtrent Intellectueel Eigendom. #YouAskWeAnswer. We zijn inmiddels overgestapt van merken naar modellen.

Er wordt tijdens de registratieprocedure geen officieel onderzoek uitgevoerd naar eerdere inschrijvingen van conflicterende modellen. Het is daarentegen wel mogelijk een onderzoek in de modellenregisters uit te voeren naar eerdere inschrijvingen van een model. Lopende aanvragen tot inschrijving kunnen echter niet worden onderzocht doordat deze niet openbaar zijn.

Een onderzoek kan worden verricht aan de hand van een afbeelding van het model. Ook kan een onderzoek naar modelinschrijvingen op naam van een bepaalde modelhouder plaatsvinden.

Onze experts kunnen informatie, advies en assistentie bieden tijdens deze procedure.