close icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-google-plus icon-search icon-phone icon-instagram
Wat zoekt u?
script patent nlo
Blog 8 mrt 2019

"Hoe ziet een octrooi eruit?"

In deze rubriek bespreken we algemene zaken omtrent Intellectueel Eigendom. #YouAskWeAnswer.

Een octrooi is een tekst waarin de uitvinding staat beschreven. In die tekst maakt de uitvinder duidelijk waarvoor hij bescherming wil krijgen. De tekst hee een voorblad met daarop onder andere de gegevens van de octrooihouder, de indieningdatum van de octrooiaanvrage en de naam van de uitvinder. Daarna volgt een beschrijving van de uitvinding. In deze beschrijving wordt onder meer gesproken over de voordelen van de uitvinding ten opzichte van de stand van de techniek. Een octrooi bevat vaak tekeningen om de uitvinding te verduidelijken. Aan het einde van de tekst staan zogenoemde conclusies (claims). De conclusies beschrijven de aspecten van de uitvinding waarvoor bescherming verkregen is. Een octrooi hoe niet alle details van uw uitvinding te omvatten. Desalniettemin moet de vakman uw uitvinding kunnen reproduceren met de informatie die u beschikbaar stelt in de octrooiaanvrage. Hiervoor zijn twee redenen:

Het octrooisysteem

U moet zich houden aan het octrooisysteem. U krijgt dan voor een lange periode (20 of, in sommige gevallen, tot 25 jaar) het recht om anderen iets te verbieden, maar dan bent u wel verplicht om uw kennis te delen met de samenleving. Deze kennis wordt gebruikt als basis van en inspiratie voor verdere innovatie.

Oppositie

Het octrooirecht is een verbodsrecht jegens derden (concurrenten bijvoorbeeld), en daarom moeten zij weten wat hun verboden is.

Wilt u meer weten over octrooien en wat deze kunnen betekenen voor uw bedrijf? Kijk dan op de website van Rijksdienst Ondernemend Nederland.

Lees meer over octrooi diensten bij NLO