close icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-google-plus icon-search icon-phone icon-instagram
Wat zoekt u?
Italian restaurant mafia
Blog 29 mrt 2018

Mafia-merk in strijd met openbare orde en goede zeden

Geschreven door Peter Simonis
Er zijn verschillende gronden op basis waarvan een merkaanvrage kan worden geweigerd door de merkenautoriteiten in de Benelux en de EU. Als een merk geweigerd wordt, is dat meestal vanwege het beschrijvende karakter ervan. Een merk kan echter ook geweigerd worden wanneer het in strijd is met de openbare orde of goede zeden.

La Mafia

Het EU-Gerecht heeft onlangs bepaald dat het onderstaande merk, waarin het woord MAFIA prominent voorkwam, in strijd is met de openbare orde en goede zeden.

Dit merk was geregistreerd door een Spaanse restaurantketen. De Italiaanse overheid maakte bezwaar tegen dit merk. Het merk zou verwijzen naar de bekende criminele organisatie(s) en door het gebruik van het merk negatieve gevoelens opwekken. Bovendien zou het merk het positieve imago van de Italiaanse gastronomie aantasten en de negatieve betekenis van het woord in een positief daglicht zetten.

La Mafia se sienta a la mesa
'La Mafia se sienta a la mesa'

Geen Godfather

De Spaanse keten ontkent dat het merk verwijst naar de Maffia; de restaurantketen zou een parodie zijn op de filmreeks The Godfather. Het Gerecht stelt echter vast dat de Maffia bij het publiek bekend zal zijn als een criminele organisatie en ziet in het merk geen enkele verwijzing naar de Godfather-films. Door de toevoeging van de roos en de zin ‘Se sienta a la mesa’ (vrij vertaald: gaat aan tafel) wordt de reputatie van de Maffia vergoelijkt. Het Gerecht oordeelde daarom dat het merk in strijd was met de openbare orde en heeft de merkregistratie geschrapt.

Praktijk EUIPO

Hoewel het niet vaak voorkomt dat een merk wordt geweigerd of vernietigd vanwege de openbare orde of goede zeden, valt er voor de Europese merkenautoriteit wel een patroon te ontdekken. Het EUIPO blijkt vooral gevoelig voor verwijzingen naar drugs (het heeft meerdere merken geweigerd waarin ‘cannabis’ ‘hash’ of ‘weed’ voorkwam) en heeft een aversie tegen ‘the F-word’; eerder dit jaar heeft EUIPO nog een aanvrage voor een logo geweigerd, omdat daarin de zinsnede “Who the f*ck is ellis” voorkwam.

Andere talen

Het is overigens ook mogelijk dat een merk wordt geweigerd omdat het in één van de talen van de EU een dubieuze betekenis heeft. Ogenschijnlijk onschuldige woorden als ‘kokot’, ‘pica’ en ‘curva’ kunnen in andere landen een betekenis hebben, die toch wat ongelukkig staan op verpakkingen, vrachtwagens en billboards. Het is dus verstandig om een nieuw merk te laten checken op negatieve connotaties in andere talen.