close icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-google-plus icon-search icon-phone icon-instagram
Wat zoekt u?
NLO artikel
Blog 10 okt 2018

Red Bull geeft je Flügels?

Het Europese Gerecht gaat niet mee in vordering tot nietigheidsverklaring FLÜGEL-merk door Red Bull, omdat zij meent dat alcoholische dranken en energiedranken geen soortgelijke waren zijn.

Red Bull gebruikt al jaren de slogan “Red Bull geeft je vleugels”. Zij gebruikt deze gevleugelde uitspraak niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen. In Engelstalige landen spreekt zij over “Red Bull gives you wings” en in het Duits “Red Bull verleiht flügel”. Red Bull heeft ook merkbescherming voor deze slogans, onder andere door middel van Oostenrijkse merkregistraties voor “RED BULL VERLEIHT FLÜÜÜGEL” en “…VERLEIHT FLÜGEL” voor energiedranken. Deze merken zijn al sinds respectievelijk 1995 en 1998 geregistreerd.

Red bull artikel

Flügel, het merk achter de roze party drank, heeft sinds 1997 een merkregistratie in de EU voor de naam Flügel voor alcoholische drunken.

Flugel artikel

In 2011 heeft Red Bull de nietigheid van het Europese Flügel-merk gevorderd op basis van haar eerdere Oostenrijkse merkrechten. De Europese merkenautoriteit ging hierin mee en verklaarde het Flügel-merk nietig, omdat zij meende dat er sprake was van verwarringsgevaar tussen de eerdere flügel-slogan van Red Bull en het Flügel-merk.

Flügel vocht deze beslissing aan bij het Gerecht van de Europese Unie en werd in het gelijk gesteld.

Verwarringsgevaar

De juridische maatstaf om te bepalen of het Flügel-merk nietig moet worden verklaard is “verwarringsgevaar”. Zal het relevante publiek denken dat de Flügel drank afkomstig is van Red Bull? Bij een vergelijking als deze dient men zowel naar de merken als naar de waren waarvoor zij zijn geregistreerd te kijken. Zijn de tekens en de waren identiek, dan wel overeenstemmend of soortgelijk, dan kan er sprake zijn van verwarringsgevaar.

Alcoholische dranken en energiedranken

Opvallend aan deze zaak is dat het Gerecht heeft geoordeeld dat alcoholische dranken en energiedranken niet soortgelijk zijn. Eerder werd in vaste rechtspraak aangenomen dat alcoholische dranken en non-alcoholische dranken, hoewel in lage mate, wél soortgelijk zijn.

Het Gerecht oordeelde in deze zaak dat, ook al worden alcoholische dranken en energiedranken vaak gemixt, samen geconsumeerd of samen aangeprezen, dit nog niet betekent dat zij soortgelijk zijn. De aard, het beoogde doel en het gebruik van de dranken verschillen namelijk, afhankelijk van de aanwezigheid of afwezigheid van alcohol. Het Gerecht ging mee in het argument van Flügel, dat aanvoerde dat Red Bull altijd benadrukt dat hun energiedrank voor meer energie en alertheid zorgt, terwijl het drinken van een alcoholische Flügel juist het tegengestelde effect heeft.

Concluderend, op basis van deze uitspraak blijft het Flügel-merk geregistreerd en zal Red Bull Flügel dienen te tolereren, want Red Bull geeft je vleugels maar Flügel juist niet.