close icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-google-plus icon-search icon-phone icon-instagram
Wat zoekt u?
hourglass
Nieuws 1 sep 2023

Respijtperiode van tien dagen eindigt op 1 november 2023

Het Europees Octrooibureau beëindigt de respijttermijn van tien dagen vanaf 1 november 2023. Voor uitingen die vóór 1 november 2023 zijn uitgegeven, is de tiendagenregel nog steeds van toepassing. Mededelingen die op of na 1 november 2023 worden uitgegeven, worden geacht te zijn aangemeld op de dag waarop ze zijn uitgegeven. 

Dit betekent dat aanvragers en hun vertegenwoordigers voor termijnen die zijn vastgesteld in mededelingen die op of na 1 november 2023 zijn gedaan, geen gebruik kunnen maken van de tiendagenregel voor het indienen van antwoorden na de nominale termijn. Er zullen waarborgen beschikbaar zijn in gevallen waarin een document niet of uitzonderlijk laat (meer dan 7 dagen na de datum) wordt ontvangen. In geval van een geschil over de bezorging van een document behoudt het EOB de verplichting om te bewijzen dat het document is bezorgd en op welke datum. Het EOB keurt deze wetswijzigingen goed ter ondersteuning van de digitale transformatie. 

Neem contact op met uw NLO-gemachtigde voor meer informatie.