close icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-google-plus icon-search icon-phone icon-instagram
Wat zoekt u?
Licence agreement
Blog 6 aug 2019

"Wat is een licentieovereenkomst?"

In deze rubriek bespreken we algemene zaken omtrent Intellectueel Eigendom. #YouAskWeAnswer. We gaan nu over op overeenkomsten, het laatste onderwerp in deze rubriek.

Indien u niet zelf uw geoctrooieerde uitvinding, auteursrechtelijk beschermde werk of geregistreerde merk en/of model wilt commercialiseren en u daarbij derden wilt inschakelen, biedt een licentieovereenkomst uitkomst. Met behoud van uw eigendomsrecht gee u een ander toestemming om onder voorwaarden uw uitvinding, werk, merk en/of model te vervaardigen, te gebruiken en/of te commercialiseren. U spreekt af dat u niet uw rechten zult inroepen tegen derden en dat dezen onder de voorwaarden, zoals opgenomen in de overeenkomst, gebruik mogen maken (al dan niet beperkt) van uw uitvinding, werk, merk en/of model. Er wordt wel eens gesproken over exclusieve, niet- exclusieve en sole licentieovereenkomsten. Hoewel dit geen wettelijke termen zijn, wordt er in ons vakgebied het volgende onder verstaan:

  • Exclusief: de licentienemer krijgt als enige (ook met uitzondering van bijvoorbeeld de octrooi- of merkhouder) het recht om een octrooi, merk, model, werk, etc. te gebruiken;
  • Niet-exclusief: de licentiegever is vrij om andere licenties te verlenen en hij mag bovendien ook zelf het octrooi, merk, model, werk, etc. gebruiken;
  • Sole: de licentienemer is de enige licentienemer, maar de licentiegever mag wel zelf het octrooi, merk, model, werk, etc. blijven gebruiken.