close icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-google-plus icon-search icon-phone icon-instagram
Wat zoekt u?
different agreements nlo
Blog 24 jul 2019

"Wat zijn geheimhoudings- en overdrachtsovereenkomsten?"

In deze rubriek bespreken we algemene zaken omtrent Intellectueel Eigendom. #YouAskWeAnswer. We gaan nu over op overeenkomsten, het laatste onderwerp in deze rubriek.

Geheimhoudingsovereenkomst

Het kan voorkomen dat u voor uw uitvinding eerst wilt onderzoeken wat de marktkansen zijn. Omdat in het octrooirecht een absoluut nieuwheidvereiste geldt of omdat u niet wilt dat een ander met uw idee aan de haal gaat, kunt u gebruikmaken van een geheimhoudingsverklaring of een geheimhoudingsovereenkomst.

Een geheimhoudingsverklaring is een korte verklaring, waarbij de partij die de informatie ontvangt zich op voorhand verplicht om die informatie geheim te houden. Een geheimhoudingsovereenkomst is in tegenstelling tot een geheimhoudingsverklaring wat uitgebreider en bevat vaak voor beide partijen specioeke bepalingen.

Overigens staan er in licentie-, overdrachts- en R&D overeenkomsten ook vaak geheimhoudingsbepalingen.

Overdrachtsovereenkomst

Als u, om wat voor reden dan ook, van uw octrooi-, merken-, modellen- of auteursrechten af wilt, dan kunt u deze rechten verkopen of er in een aantal gevallen afstand van doen. Voor al deze acties is een schrielijke overeenkomst noodzakelijk.

Neem contact op met onze adviseurs als u meer wilt weten over overeenkomsten en hoe deze u kunnen helpen.