NLO Fortify nr. 7 2017/2018
Deel deze editie
Home
Top
nr. 7 | jaargang 5 | herfst/winter 2018
Nederlands

‘Het doet mij veel plezier om in een omgeving te werken met zoveel veelzijdige en interessante mensen. Zij vormen de kern van onze onderneming.’

Zoals uit de omslag van deze Fortify blijkt, viert NLO dit jaar het 130-jarig bestaan. Dit is een bijzondere mijlpaal en ik ben er trots op dat ik deel uitmaak van een onderneming met zo'n rijke geschiedenis en veelbelovende toekomst. Wij vieren dit jubileum met allerlei activiteiten. Hoe verschillend deze activiteiten ook zijn, er is een verbindende factor: het draait altijd om de kracht van onze mensen. Of beter gezegd: hun veerkracht. Hun vermogen om veranderingen in gang te zetten en zich aan te passen aan nieuwe situaties. De hoofdrol in de viering van ons jubileum is dan ook weggelegd voor de mensen van NLO.

Deze Fortify bevat het verhaal van acht van mijn collega's; zeer gewaardeerde professionals die NLO een warm hart toedragen. Maar, en misschien verrassend genoeg, intellectueel eigendom is niet hun enige passie. Zij krijgen energie van duiken, de verzorging van katten of door hun creativiteit te uiten op het toneel of door middel van handnijverheid. Het maakt hen tot de mensen die ze zijn. Dit zijn slechts acht van de verhalen en het doet mij veel plezier om in een omgeving te werken met zoveel veelzijdige en interessante mensen. Zij vormen de kern van onze onderneming.

Elke organisatie die 130 jaar bestaat, heeft al heel wat gezien en meegemaakt. En hoewel het verleden niet iets is waarin wij blijven hangen, is dat wel wat ons heeft gemaakt tot wie wij nu zijn. Dus lees, als u even de tijd hebt, eens onze serie ‘Throwback Thursdays’ op onze LinkedIn-bedrijfspagina. Daarin eren wij al onze oud-collega’s die sinds 1888 aan NLO verbonden zijn geweest. Mensen die letterlijk de wereld hebben zien veranderen en in die veranderingen zijn meegegaan, of er zelfs de hand in hebben gehad.

Wat mijzelf betreft, ik ben afgelopen juli toegetreden tot het Management Team van NLO. Ik heb een rol gespeeld in de laatste 10% van de 130-jarige geschiedenis van de onderneming, een periode waarin medewerkers van NLO zich snel en met veel enthousiasme hebben aangepast aan de digitaliserende wereld – een concept dat in mijn jeugd nog niet bestond. En wij blijven ons aanpassen. In mijn nieuwe rol hoop ik de toekomstige veranderingen bij NLO in goede banen te helpen leiden. Ik ben ervan overtuigd dat ik daarbij opnieuw wordt bijgestaan door een grote groep enthousiaste, veelzijdige en zeer creatieve collega's, elk van hen met een eigen verhaal. Zij zijn de mensen die het mogelijk maken. En ik ben er zeker van dat dat ook is wat mensen zien als zij over 130 jaar terugkijken!

René van Duijvenbode
Managing Partner NLO

Top