NLO Fortify nr. 7 2017/2018
Deel deze editie
Home
Top
nr. 7 | jaargang 5 | herfst/winter 2018
Nederlands

Uitgelicht

Oppositie octrooien en handelsmerken

Octrooien

Gedurende een termijn van negen maanden na verlening van een Europees octrooi kan oppositie worden ingesteld met het verzoek om herroeping of substantiële aanpassing daarvan.

Van de octrooien waartegen aldus bij het EOB bezwaar is gemaakt, wordt 30% herroepen en nog eens 40% qua reikwijdte beperkt. Dit betekent dat slechts 30% van de betwiste octrooien ongeschonden uit de procedure komt (bron: EPO Reports).

De octrooigemachtigden van NLO kunnen u helpen bij de bescherming van uw octrooi en bij het inschatten van de potentiële risico's voor uw onderneming bij beperking van uw octrooi.

HANDELSMERKEN

Wanneer u een aanvraag voor een merkregistratie heeft ingediend en de aanvraag in orde wordt bevonden, loopt u nog altijd een gerede kans dat er door een concurrent oppositie wordt ingesteld.

De merkenautoriteiten in de Benelux en de EU zien het als uw eigen verantwoordelijkheid dat u uw status in het merkenregister zelf in de gaten houdt. Er zijn verschillende mogelijkheden om tegen een merkinbreuk op te treden, afhankelijk van de aard van de inbreuk.

Voor begeleiding en advies omtrent het bewaken van uw merk en het bepalen van een strategie om een inbreuk tegen te gaan, kunt u terecht bij de experts van NLO Shieldmark.Kijk voor meer informatie op nlo.eu.
Top