close icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-google-plus icon-search icon-phone icon-instagram
Wat zoekt u?
Alternative IP rights

Alternatieve IE-rechten

Naast bescherming van uw product of dienst door middel van een merkregistratie zijn er wellicht andere beschermingsvormen mogelijk. U kunt daarbij denken aan een modelregistratie, die het uiterlijk van uw product beschermt, of een octrooiaanvraag, die bedoeld is om de technische innovatie van uw product of dienst te beschermen. NLO kan u ook bijstaan bij het aanvragen van deze IE rechten.

U kunt octrooibescherming aanvragen op technische innovaties (“uitvindingen”) die u gedaan heeft bij de ontwikkeling van uw product of dienst. Als aan de eisen van octrooieerbaarheid zijn voldaan, is alles van een grote technische doorbraak tot een kleine maar onverwachte verbetering vatbaar voor octrooi. U kunt hier meer over lezen op onze pagina over het octrooirecht. De octrooigemachtigden van NLO adviseren u graag hierbij.

Een modelregistratie beschermt het uiterlijk van uw product, ofwel het design. Een modelregistratie beschermt echter niet de technische elementen van uw product. Daar is een octrooi voor bedoeld. De modellengemachtigden van NLO Shieldmark kunnen u alles vertellen over de mogelijkheden.

Wanneer u een merk of product op de markt wilt brengen of anderszins wilt commercialiseren, doet u er verstandig aan afspraken te maken. Deze afspraken legt u vast in een overeenkomst of akte. NLO Shieldmark ondersteunt u tijdens het onderhandelen, ontwerpen en opstellen van diverse typen IE-gerelateerde overeenkomsten. 

Wij kunnen u ook bijstaan bij vernieuwingen en indien u mutaties wilt doorvoeren in het systeem. U kunt hier meer over deze diensten lezen.