close icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-google-plus icon-search icon-phone icon-instagram
Wat zoekt u?
Freedom to operate search

Vrijgaveonderzoek

Maakt u inbreuk op een bestaand octrooi?
U werkt aan een nieuw product of productieproces. Dan is het verstandig om op tijd te weten of u niet (deels) inbreuk maakt op bestaande octrooien. Met een vrijgaveonderzoek (ofwel Freedom to operate search) beperkt u uw risico.

Als u inbreuk op een bestaand octrooi zou maken, dan kan het zo zijn dat u uw product van de markt moet halen of uw productielijn moet sluiten. En dat is uiteraard zonde van uw moeite en geld.

Alle aspecten onder de loep

Bij een vrijgaveonderzoek (ook FTO search genoemd) neemt een team van experts dan ook alle aspecten van uw product of productieproces onder de loep. We kijken niet alleen naar bestaande octrooien — ook lopende octrooiaanvragen nemen we mee.

Resultaat van het inbreukonderzoek

U krijgt een helder overzicht van octrooien en octrooiaanvragen waarop u mogelijk inbreuk maakt. Hierdoor heeft u een goed beeld van de risico’s, bijvoorbeeld of een rechter zou vaststellen dat uw product of productieproces inbreuk maakt op een octrooi. Zo kunt u bepalen of u inderdaad door kan gaan, en in welke vorm, met de ontwikkeling van uw nieuw product of productieproces.

Wat als u inbreuk maakt?

Blijkt uit het onderzoek dat u mogelijk inbreuk maakt op een bestaand octrooi, dan kunt u bijvoorbeeld:

  • Uw product of productieproces technisch aanpassen
  • Licentieonderhandelingen met de octrooihouder aangaan
  • Het octrooi aanvallen

In al deze acties kunnen wij u bijstaan.

Heeft u een vraag?

Bij alles wat bij een octrooi komt kijken, ondersteunt NLO u. Heeft u een vraag? Neem dan contact op met een van onze experts.