close icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-google-plus icon-search icon-phone icon-instagram
Wat zoekt u?
registration designs
Blog 18 jun 2019

"Hoe verloopt de registratieprocedure?"

In deze rubriek bespreken we algemene zaken omtrent Intellectueel Eigendom. #YouAskWeAnswer. We zijn inmiddels overgestapt van merken naar modellen.

De aanvrage moet nauwkeurig worden voorbereid alvorens te kunnen worden ingediend. Het volgende is vereist voor het aanvragen van een modelregistratie:

  • De naam van de modelhouder. De modelhouder kan een natuurlijk persoon (bijvoorbeeld de ontwerper) of een onderneming zijn.
  • Het straatadres van de modelhouder.
  • Eén of meer afeeldingen van het model in de vorm van tekeningen of foto’s. Het is van groot belang dat de kenmerken van het model goed naar voren komen in deze afeeldingen. Bij een conflict wordt het model namelijk aan de hand van deze afbeeldingen vergeleken.

Als aan de administratieve eisen en aan de betalingseisen is voldaan, wordt het model geregistreerd. Doorgaans is een modelregistratie vijf jaar geldig en kan deze desgewenst nog vier keer met vijf jaar worden verlengd, zodat de maximale beschermingsduur 25 jaar bedraagt. Na de registratie volgt publicatie van het model in een uitgave van de officiële instantie.

Pas na inschrijving en publicatie kan de modelhouder over het algemeen actie ondernemen tegen inbreuk makers.