close icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-google-plus icon-search icon-phone icon-instagram
Wat zoekt u?
trademark whats next
Blog 14 mei 2019

"Mijn merk is geregistreerd, wat nu?"

In deze rubriek bespreken we algemene zaken omtrent Intellectueel Eigendom. #YouAskWeAnswer. We zijn inmiddels overgegaan van octrooien op merken ofwel trademarks.

Het merk staat op uw naam ingeschreven. Dit betekent niet dat uw merk voor altijd is beschermd. U heeft als houder van het merk de plicht het merk te gebruiken voor de waren en/of diensten waarvoor het merk is ingeschreven. Als een merk vijf jaar niet is gebruikt, loopt u het risico dat het recht op uw merk vervalt. Neemt u met onze adviseurs contact op in de volgende gevallen:

  • Uw merk is iets gewijzigd.
  • De waren en/of diensten die u onder uw merk aanbiedt, zijn anders geworden of uitgebreid;
  • Uw handelsnaam of uw adres is veranderd.
  • U wilt uw merk aan een ander in licentie geven.
  • U exporteert naar andere landen dan die waarin uw merk is geregistreerd.

Onze adviseurs nemen desgewenst samen met u uw portfolio door om uw bescherming op actualiteit te controleren.