close icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-google-plus icon-search icon-phone icon-instagram
Wat zoekt u?
NLO Patents
Blog 19 mrt 2019

"Waarom zou ik mijn vinding octrooieren?"

In deze rubriek bespreken we algemene zaken omtrent Intellectueel Eigendom. #YouAskWeAnswer.

Het indienen van een octrooiaanvrage en het doorlopen van een verleningsprocedure is een investering in geld. Op het moment van indienen van de aanvrage is het van belang om te weten dat u de octrooikosten op de een of andere manier kunt terugverdienen.

Versterking van uw markt- en concurrentiepositie

Met octrooien laat u zien dat u een innovatieve partij bent. Afnemers en concurrenten weten dat u nieuwe technologie ontwikkelt. Op het moment dat u een verleend octrooi hebt, heeft u een exclusief recht voor een bepaalde periode in een bepaald land(en) tegen anderen. Anderen mogen een geoctrooieerd product niet zonder uw toestemming fabriceren, verkopen en gebruiken; ook invoer en uitvoer kunt u tegenhouden. Ook een geoctrooieerde werkwijze mogen anderen niet zonder uw toestemming toepassen. U kunt uw eigen octrooi dus zelf gebruiken om uw concurrentiepositie te verbeteren.

Versterking van uw onderhandelingspositie

Een octrooiaanvrage kan een versterking van uw onderhandelingspositie betekenen. Dat kan prettig zijn als u als kleine(re) partij onderhandelingen voert met een grotere wederpartij. Door bijvoorbeeld een kruislicentie krijgt u ook toegang tot technologie van die wederpartij.

Versterking van uw financiële positie

U kunt op uw octrooi licenties verlenen. In dat geval mogen, in ruil voor een geldbedrag, ook anderen de geoctrooieerde producten fabriceren, verkopen en/of gebruiken, of de geoctrooieerde werkwijze toepassen. Wanneer u het octrooi niet zelf wilt gebruiken, kunt u het ook in zijn geheel verkopen. Voor elke uitvinding die u wilt gebruiken en/of verkopen raden wij u aan om van te voren te controleren of er geen belemmerende octrooien van derden zijn. Onze adviseurs kunnen in overleg met u een Vrijgavestudie (Freedom to Operate) doen om risico’s in kaart te brengen.

Wilt u meer weten over octrooien en wat deze kunnen betekenen voor uw bedrijf? Kijk dan op de website van Rijksdienst Ondernemend Nederland.

Er zijn veel goede redenen om een octrooi aan te vragen:
- verbeteren van uw concurrentiepositie
- verbeteren van uw onderhandelingspositie (via een kruislicentie)
- genereren van inkomsten: licentie, verkoop
- positieve uitstraling naar buiten voor investeerders
- investeringen in technologie terugverdienen: zelf exploiteren

Lees meer over de octrooi diensten van NLO.