close icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-google-plus icon-search icon-phone icon-instagram
Wat zoekt u?
Het Unitair Octrooi en het Eengemaakt Octrooigerecht (EOG)

Het Unitair Octrooi en het EOG

Het Unitair Octrooi en het Eengemaakt Octrooigerecht (EOG)
Europa staat aan de vooravond van een nieuw systeem, dat verlening van en procesvoering rond Europese octrooien aanzienlijk vereenvoudigt. Het nieuwe systeem zorgt voor twee grote veranderingen: 1) het wordt mogelijk een Unitair Octrooi (Unitary Patent, UP) aan te vragen met eenheidswerking in alle aan het project deelnemende landen, en 2) geschillen rond octrooien in Europa kunnen worden voorgelegd aan een centrale instantie, het Eengemaakt Octrooigerecht (EOG).

Voordat het UO en het EOG operationeel worden, is er tijd nodig voor een voorbereidende fase waarin het Hof wordt opgericht. Deze voorbereidende fase gaat naar verwachting begin 2022 in, nadat ten minste 13 staten het protocol over de voorlopige toepassing van de UPC-overeenkomst hebben bekrachtigd. 12 staten hebben dit protocol reeds bekrachtigd. De 13e staat die het protocol naar verwachting begin 2022 zal ratificeren, is Oostenrijk. Na de ratificatie door Oostenrijk zal de voorbereidende fase naar verwachting ongeveer 6-12 maanden duren voordat het UPC daadwerkelijk operationeel kan worden. Het laatste nieuws over het EOG vindt u hier: www.nlo.eu/nl/nieuws

Het Unitair Octrooi

Eén octrooi voor alle deelnemende lidstaten

Het Unitair Octrooi is een octrooirecht dat geldt in alle aan dit project deelnemende EU-lidstaten. Zodra het systeem eenmaal in werking is getreden, kunnen octrooiaanvragers tijdens de verleningsfase kiezen voor ‘eenheidswerking’ voor hun Europees octrooi. Daarmee verwerven ze een enkelvoudig octrooirecht dat uniforme bescherming biedt in alle EU-landen die lid zijn van het systeem op het moment dat om de eenheidswerking wordt verzocht Voor Unitair Octrooien is één instandhouding taks verschuldigd en slechts één vertaling, wat tot aanzienlijke kostenbesparingen kan leiden. Lees hier meer over.

Het Eengemaakt Octrooigerecht

Centrale handhaving en herroeping in Europa

Het Eengemaakt Octrooigerecht (EOG) is een nieuwe internationale organisatie die op den duur de exclusieve jurisdictie krijgt over geschillen rond Europese octrooien. Wel krijgt het nieuwe gerecht al vanaf de eerste dag exclusieve bevoegdheid voor het nieuwe unitair octrooi. Tijdens een overgangsperiode van zeven jaar is het EOG echter alleen bevoegd voor traditionele Europese bundeloctrooien voor zover die niet uitdrukkelijk van het systeem zijn uitgesloten.

Besluiten van het EOG zijn onmiddellijk van toepassing in alle deelnemende lidstaten, zodat handhaving van octrooirechten in het vervolg centraal behandeld kan kunnen worden (en octrooien centraal kunnen worden herroepen). Meer informatie over het Eengemaakt Octrooigerecht vindt u hier.

Uw strategie

Het Unitair Octrooi en het Eengemaakt Octrooigerecht zijn van invloed op nieuwe en bestaande octrooien en octrooiaanvragen. Als gevolg van de ‘opt-out-regeling’ voor traditionele Europese octrooien wordt het nieuwe gerecht ook bevoegd inzake bestaande octrooien, tenzij die uitdrukkelijk buiten het nieuwe systeem worden gehouden. Voor octrooiaanvragen die nog lopen op het moment dat het nieuwe systeem in werking treedt, bestaat de mogelijkheid een unitair octrooi aan te vragen. Het kan zelfs raadzaam zijn de verlening van een aanvraag te vertragen totdat het mogelijk wordt voor een unitair octrooi te kiezen.

De verschillende mogelijkheden voor procesvoering in het nieuwe systeem bieden partijen die hun octrooirechten willen handhaven of octrooien van derden ongeldig willen laten verklaren zowel kansen als risico's. Omdat er niet één pasklare strategie bestaat, helpt NLO u de weg te vinden in het nieuwe systeem door een aantal speciaal op het unitair octrooi en het EOG gerichte diensten aan te bieden. Meer informatie over de mogelijke gevolgen van het nieuwe systeem voor uw Europese octrooistrategie vindt u hier.