close icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-google-plus icon-search icon-phone icon-instagram
Wat zoekt u?
european flag NLO
Artikel 22 jan 2019

Standaard-essentiële octrooien - deel 3

Magazine Fortify publiceerde een uitgebreid artikel over standaard-essentiële octrooien. Het artikel bestaat uit een interview met een vertegenwoordiger van de Europese Commissie en een van de partners van NLO. Aldus zal het artikel worden opgedeeld in drieën, dit is deel drie; conclusies over SEPs door Harm van der Heijden, partner bij NLO.

Conclusies over SEP's

Kort gezegd heeft de EC enkele kernbegrippen geïdentificeerd:

  • Transparantie (men moet eenvoudig kunnen achterhalen welke octrooien op een technologie rusten);
  • Waarde (de discussie over de waarde van licenties moet worden gestimuleerd);
  • Zekerheid (de manier waarop normgerelateerde octrooigeschillen worden opgelost, moet worden genormaliseerd – een onbedoelde woordspeling).

De EC onderkent dat er een balans moet worden gevonden waarbij octrooihouders worden beloond voor hun innovatieve werk en tegelijkertijd wordt voorkomen dat normgerelateerde technologie niet wordt geïmplementeerd door de aanwezigheid van octrooien. Dit is geen vraagstuk dat direct kan worden opgelost; het moet de komende jaren worden uitgewerkt in samenspraak met belanghebbenden en in lijn met de zich ontwikkelende technologie.

De EC heeft vooralsnog besloten om zich niet te mengen in wat momenteel een van de belangrijkste discussiepunten onder SEP-partijen is: de vraag of de licentievergoeding een vast bedrag moet zijn en gelijk moet zijn voor elk apparaat, ongeacht welke functie het apparaat heeft of hoe vaak het de technologie gebruikt, of dat de manier waarop een apparaat gebruikmaakt van een uitvinding invloed moet hebben op de vergoeding (licentievergoeding op basis van gebruik). De verschillen in licentiekosten kunnen dan sterk uiteenlopen, met name voor duurdere producten zoals smartphones en auto's.

Eén ding is zeker: we gaan een zeer interessante periode tegemoet op het gebied van SEP's en geoctrooieerde technologie in het algemeen.

Dit artikel was geschreven in augustus 2018 en gepubliceerd in Fortify #7, winter 2018/2019.

Harm van der Heijden NLO
Harm van der Heijden -Partner & Nederlands en Europees octrooigemachtigde bij NLO

De eerste twee delen gemist?