close icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-google-plus icon-search icon-phone icon-instagram
Wat zoekt u?
Red Bull NLO Shieldmark
Nieuws 1 aug 2019

Red Bull verliest zaak, maar racet toch over finish

Geschreven door Rozemarijn Ietswaart
Red Bull probeert al jaren haar bekende blauw/zilveren kleurencombinatie te beschermen via het merkenrecht. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft nu bepaald dat die kleurencombinatie geen geldig merk kan zijn. Toch heeft Red Bull succesvol een ander kleurmerk gekregen.

De jarenlange strijd

Eerder schreven we al over de uitspraak van het Europees Gerecht over deze kleurencombinatie van Red Bull als merk. Nu heeft ook het Hof van Justitie van de Europese Unie, het hoogste rechtsorgaan, een uitspraak gedaan in deze zaak.

Al in 2002 heeft Red Bull een poging gedaan om de blauw/zilver combinatie voor de blikjes te registreren als merk. Nadat dit lukte, startte een partij genaamd Optimum Mark een nietigheidsactie tegen het merk van Red Bull. Een jarenlange strijd volgde, waarin Optimum Mark door het Europees Gerecht in het gelijk werd gesteld in 2017.

rejected clour combination
Afgewezen kleurmerk

Bescherming van een kleurencombinatie                                                    

Een kleurencombinatie kan als merk worden ingeschreven, als het aan een aantal eisen voldoet. Een merk moet altijd vatbaar zijn voor grafische voorstelling. In het Heidelberger Bauchemie-arrest oordeelde het Hof dat een grafische voorstelling ook een kleurencombinatie kan zijn als de kleuren een systematische schikking hebben, die de kleuren op een duurzame en een van te voren bepaalde wijze met elkaar in verbinding brengt. Die schikking moet vervolgens wel nauwkeurig zijn, door middel van een beschrijving met bijvoorbeeld kleurcodes en verhoudingen tussen de kleuren.

Uitleg van het Hof

Het probleem met deze kleurencombinatie is volgens het Hof dat het onvoldoende nauwkeurig is om te worden ingeschreven. Het Hof is het eens met het Gerecht en stelt dat het kleurmerk onvoldoende nauwkeurig is als het merk tal van weergaven toelaat die niet van tevoren zijn bepaald. De kleurencombinatie van Red Bull had namelijk geen vaste contouren, maar zag alleen op de combinatie en verhouding van de kleuren. Hierdoor is de consument niet in staat om een bepaalde combinatie te onthouden om op die manier de aankoop van een product voorzien van dit merk met zekerheid te kunnen herhalen. Ook zijn de merkenautoriteiten vervolgens niet in staat om de omvang van de beschermde rechten van de merkhouder te bepalen. Volgens het Hof leidt dit er niet toe dat het vereist is om het kleurmerk om te vormen tot een beeldmerk. Het Hof concludeert uiteindelijk dat het kleurmerk van Red Bull geen geldig merk kan zijn.

Eind goed, al goed?

Na deze uitspraak is nog steeds niet duidelijk wanneer wel sprake is van een geldig kleurmerk. Aan de ene kant stelt het Hof dat een kleurmerk als onnauwkeurig wordt beschouwd wanneer het tal van weergaven toelaat. Aan de andere kant betekent dit niet dat het omgevormd moet worden tot een beeldmerk. De grens van een geldig kleurmerk, ligt daar ergens tussenin.

Red Bull staat uiteindelijk toch niet met lege handen, omdat ze er vorige maand in geslaagd is om dit kleurmerk geregistreerd te krijgen. De beschrijving van dit kleurmerk is duidelijker, waardoor de registratie op deze manier wel mogelijk was. Hiermee kan Red Bull alsnog aanspraak maken op de blauw/zilveren kleuren van de bekende blikjes, zolang het om deze weergave gaat.

Registered colour combination
Geregistreerd kleurmerk

Bron afbeeldingen: EUIPO

Wilt u meer lezen?